Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną

Firma SKIBA

 

Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Przed założeniem konta w sklepie lub dokonaniu zakupów uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Określa on zasady dokonywania sprzedaży w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.firma-skiba.pl . Sprzedającym jest Firma SKIBA Janusz Skiba z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. H. Le Ronda 32, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 60867, NIP: 634-018-85-37, Regon: 270577925.I. Założenie ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy firma-skiba.pl.
 2. Regulamin dotyczy umowy sprzedaży o wartości jednorazowej do kwoty 50 tys. zł netto. W przypadku umowy sprzedaży o wartości ponad 50 tys. zł netto zawarcie umowy sprzedaży wymaga odrębnych indywidualnych ustaleń stron, zwłaszcza w zakresie terminów zapłaty, sposobu i kosztów dostawy, harmonogramu dostaw.
 3. Przed rejestracją i złożeniem zamówienia zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków. Jest to warunek konieczny.
 4. Jeżeli dla danej promocji zostanie sporządzony odrębny regulamin przed złożeniem zamówienia na produkty promocyjne mogą Państwo zostać poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminu Promocji oraz akceptację jego postanowień.
 5. firma-skiba.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


II. Prezentacja produktów

 1. Wszystkie towary oferowane przez sprzedającego są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane.
 2. Sklep firma-skiba.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.
 3. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu.
 4. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, jednakże cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez klienta zamówienia jest wiążąca.
 6. Sklep zastrzega sobie również możliwość przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Odwołanie lub zmiana warunków akcji promocyjnych może się jednak odbyć wyłącznie za zgodą klientów, których praw lub obowiązków dotyczy zmiana lub odwołanie.
 7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obowiązuje wyłącznie na zasadach producenta towaru, o ile została pisemnie przyznana ze strony producenta. Nie dotyczy to towarów w postaci żarówek ledowych, żarówek żarowych i żarników hid, na które sprzedający przyznaje własną gwarancję tzw. rozruchową.
 8. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie firma-skiba.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 9. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.


III. Rejestracja klientów

 1. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.
 2. W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego warunków.
 3. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.
 4. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane. Sklep może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności, w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych) Sklep może wezwać klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w razie niepoprawienia danych przez klienta mimo wezwania.
 5. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej Fedex, InPost lub Poczcie Polskiej wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru.
 6. Po zakończeniu rejestracji klient uzyskuje dostęp do indywidualnego konta klienta umożliwiającego dokonywanie zakupów w sklepie po zalogowaniu.
 7. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta klienta lub wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres sklep@firma-skiba.pl.
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.


IV. Procedura składania zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.firma-skiba.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00.
 3. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego szczegółami.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej ze sklepem firma-skiba.pl
 5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia paragonu fiskalnego. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu. Postanowienie w żadnym razie nie wpływa na uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt. VI. niniejszego regulaminu.


V. Realizacja zamówienia

 1. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu niedostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany podczas składania zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez klienta.


VI. Reklamacje i zwroty zakupionego towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. Zwroty oraz reklamacje będą przyjmowane jedynie na podstawie dołączonego Paragonu fiskalnego / Faktury VAT oraz poprawnie wypełnionego druku zwrotu / reklamacji towaru dostępnego na stronie. 
 5. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez niego konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep towaru będącego przedmiotem zwrotu.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 7. Koszt odesłania towaru od konsumenta do sklepu nie podlega zwrotowi.
 8. W szczególnych przypadkach gwarancja może nie dotyczyć towarów zakupionych do celów działalności gospodarczej. 
 9. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.


VII. Wysyłki

 1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.
 2. Wszystkie przesyłki wysyłane są firmą kurierską FedEx, Pocztą Polską lub InPost.
 3. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Klient zostanie o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia i będzie miał możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
 5. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
 6. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
 7. Wysyłka jest możliwa na terytorium Polski, wysyłka poza granice Polski możliwa po konsultacji telefonicznej.


VIII. Płatności

 1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie firma-skiba.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
 3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności:

  • przy odbiorze - należność pobiera kurier FedEx lub Poczty Polskiej w imieniu firma-skiba.pl lub przy osobistym odbiorze w sklepie,
  • kartą kredytową - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU,
  • przelewem bankowym - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU,
  • bezpośrednim przelewem na konto bankowe:

   ING Bank Śląski
   FIRMA SKIBA JANUSZ SKIBA
   UL. GEN. H. LE RONDA 32
   40-303 KATOWICE
   NUMER KONTA: 11 1050 1214 1000 0023 2858 4335

 5. jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie umowa sprzedaży ulegnie rozwiązaniu. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.


IX. Postanowienia końcowe

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu klient powinien posiadać:

  • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2.0
  • Włączoną obsługę Java Script
  • Aktywny adres e-mail

 2. Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dla poprawnego korzystania ze strony Sklepu zalecamy akceptację plików cookie. Pełne informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie oraz możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji poprzez ustawienia przeglądarki internetowej znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.
 3. Promocji i rabatów w sklepie firma-skiba.pl nie można łączyć.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).