Reklamacje i zwroty towarów


W naszym sklepie oferujemy tylko oryginalne produkty w najwyższej jakości renomowanych firm. Zaopatrujemy nasz sklep wyłącznie u certyfikowanych producentów lub autoryzwoanych dystrybutorów. Sprzedajemy artykuły fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach.


Reklamacja towaru

Reklmacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na koszt klienta. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostaje utylizowany. Jeżeli reklamajcja jest uznana Firma SKIBA pokrywa koszty transportu.

Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji towaru (dostępny do pobrania w wersji PDF na dole strony).

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej od klienta. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji mailowo lub telefonicznie.

Pamiętaj, że w przypdku nieuzasadnionej reklamacji (przesłanie sprzętu uszkodzonego z winy użytkownika lub sprawnego) zmuszeni będziemy obciążcyć Państwa wszelkimi kosztami zaistniałymi z tego tytułu.


Zwrot towaru

Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar nie podając przyczyny w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:

  • znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym stanie
  • nie nosi śladów użytkowania
  • posiada fabryczne opakowanie

Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wydrukowany i wypełniony formularz zwrotu towaru (dostępny do pobrania w wersji PDF na dole strony). Przelew na konto to jedyna możliwa forma zwrotu pieniędzy.

W przypadku, gdy do zakupionego towaru dodawany był inny produkt gratis lub po obniżonej cenie (w ramach specjalnych promocji), należy odesłać go wraz ze zwracanym towarem.

Zwracany towar klient odsyła na własny koszt.


Reklamacje i zwroty należy wysyłać na adres:

Firma Skiba Janusz Skiba
ul. Gen. H. Le Ronda 32
40-303 Katowice

Formularz reklamacji towaru Formularz zwrotu towaru


W szczególnych przypadkach gwarancja może nie dotyczyć towarów zakupionych do celów działalności gospoadarczej. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustaw konsumenckich.